Saturday, November 1, 2008

Definisi Tasawuf...Entri kali ini, dan jika dipanjangkan umur saya akan berkongsi dengan anda semua tentang sebuah kitab yang bertajuk Cahaya Jalan Yang Lurus: Syarah Hikam Syeikh Ibnu ‘Atoillah Al Sakandari. Dalam buku ini ada lima bahagian kesemuanya. Dan kali ini saya akan berkongsi tentang Tasawwuf.

Definisi tasawwuf jika dicari memang banyak sekali. Syeikh Zarruq menyebut, definisi tasawwuf mencapai sehingga dua ribu penta’rifan. Semua definisi tersebut dicetuskan oleh ulama berdasarkan zauq dan pengalaman rohani yang mereka alami dalam mujahadah kepada Allah.
Abu Muhammad al-Jariri mentakrifkan tasawuf berdasarkan kepada ahli bidayah(orang yang berada di peringkat permulaan). Beliau mentakrifkan

“Tasawwuf ialah memasuki ke dalam setiap akhlak yang mulia dan keluar daripada setiap akhlak yang hina”

Imam al Syazuli pula berkata:
“Tasawwuf ialah melatih nafsu kea rah pengabdian kepada Allah dan mengembalikan nafsu di bawah hokum-hakamnya.

Imam al-Junaid pula mentakrifkan tasawwuf berdasarkan kepada ahli nihayah atau orang yang telah merasai hasil perjalanannya yang dicita-citakan. Menurutnya pula:

“Allah mematikan kamu daripada memandang kepada diri kamu (fana’) dan Dia menghidupkan kamu dengannya (baqa’).

Ini adalah darjat sufi yang paling tinggi dan sempurna. Berdasarkan kepada semua ini, ahli sufi perlu menjalani tiga peringkat berikut:

1. Bidayah
Orang yang berada diperingkat ini, akan merasai pada fitrahnya bahawa terdapat suatu hakikat yang perlu dikecapi olehnya. Hakikatnya adalah akhlak dan peradaban yang mulia. Untuk mengecapinya pula, memerlukan kepada suatu perjalanan yang berbekalkan keazaman dan niat yang jujur dan benar (ikhlas).

2. Mujahadah
Aspek amalan yang berhubung kait dengan syariat.

3. Orang yang merasai zauq
Merasai dan mencapai hasil yang dicita-citakan.

Dalam erti kata lain, peringkat tasawwuf ialah:
1. Mengenal nafsu, rangsangan dan keinginannya.
2. Menyucikan hati dan membersihkan ruh daripada sifat-sifat yang kotor dengan bermujahadah.
3. Menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia dan mempertingkatkan diri dari satu maqam ke satu maqam untuk menjadi ahli sufi yang mempunyai hati yang sentiasa sibuk dan bersama dengan Allah.

Tasawwuf Islam terbit dari usul agama yang sohih dan bukannya dari mana-mana mazhab atau agama lain, sepertimana dakwaan sesetengah pihak. Semoga mendapat pengajaran daripada buku ini. Insya Allah..


No comments: